Neomluvená absence v době školních prázdnin

Pracuji na ZŠ jako vychovatelka ve ŠD. Za celou dobu jsem neměla žádný problém ani pochybení. V...

Více