Dobrý den, zaměstnanec poslal zaměstnavateli poštou (doporučeně) výpověď, ale zaměstnavatel ji nepřevzal. Je výpověď platná nebo jsem jako otrok, který tam musí pracovat nadosmrti, než ho zaměstnavatel pustí?

Dobrý den, otrokem určitě nejste.

První věc je, že pro vás jako pro zaměstnance neplatí povinnosti v doručování, které platí pro zaměstnavatele (více zde), takže si můžete vybrat, jestli výpověď doručíte na pracovišti nebo poštou, ale určitě jste udělal dobře, že jste výpověď poslal doporučeně.

Pokud jste výpověď poslal poštou, můžete se opřít o § 573 občanského zákoníku, který říká, že „se má za to, že došlá zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání; byla-li však odeslána na adresu v jiném státě, pak patnáctý pracovní den po odeslání“. 

Pokud jste chtěl výpověď předat na pracovišti, resp. v místě sídla zaměstnavatele, osobně, můžete ji předat vašemu nadřízenému nebo na místě, kde se obvykle zásilky přijímají – sekretariát, podatelna atd. Na vaši žádost má zaměstnavatel povinnost vám převzetí potvrdit. Chápu, že ne vždy je k tomu zaměstnavatel ochoten, byť mu to zákon přikazuje, takže rozumím tomu, proč zaměstnanci volí spíš formu poslat poštou, kde mají v ruce podací lístek, než osobní předání, kdy nemají jak doručení prokázat.

Co se týká souhlasu s výpovědí, o tom si můžete víc přečíst v tomto článku.

(18.11.2018)