Zaměstnankyně odejde 25.3.2019 na mateřskou dovolenou, po které chce nastoupit na rodičovskou dovolenou. Zbývá jí 11 dní dovolené z loňského roku. Letos ještě dovolenou nečerpala, zaměstnaavatel poskytuje 25 dní dovolené. Kolik dnů dovolené se bude zaměstnankyni proplácet, pokud požádá o čerpání dovolené hned po mateřské (mezi MD a RD)?

Jen na okraj – převod 12 dnů dovolené z předchozího roku je možné pouze z vážných provozních důvodů na straně zaměstnavatele nebo z důvodu překážek na straně zaměstnance. Pokud nic z toho nebylo přítomno, jde o manažerské selhání nadřízeného zaměstnance, mezi jehož povinnosti patří nařídit zaměstnanci dovolenou tak, aby ji mohl vyčerpat v kalendářním roce, ve kterém mu na ni vznikl nárok.

Co se týká dotazu – zaměstnankyně pracovala (víc než) 60 dní v kalendářním roce, tzn. vznikl jí nárok na dovolenou za kalendářní rok. 

Musíte jí tedy v každém případě umožnit čerpat (v praxi „proplatit“) nevyčerpanou dovolenou za přechozí rok. Přestože se rodičovská dovolená pro účely dovolené nepovažuje za výkon práce, situace, kdy zaměstnankyně nastupuje na (řádnou) dovolenou hned po skončení MD apřed nástupem na RD, podle § 217 odst. 5 ZP nedochází ke krácení dovolené.

Ve vašim případě tedy musíte zaměstnankyni umožnit čerpání (v praxi proplatit) 11 + 25 dní dovolené (pokud jí ovšem už nestihete čerpání dovolené nařídit ještě před nástupem na MD).

(19.3.2019)