mapa není k dispozici

Datum / čas
22.06.2018 - 30.06.2021
9:00 - 14:00

PŘIHLÁSIT SE NA KURZ

Pracovní právo pro střední management, pracovní právo pro mistry a vedoucí zaměstnance

Počet účastníků: max. 15

Termín a místo konání dohodou: info@pracovniporadna.cz nebo tel. 733 255 966 (toto číslo neslouží pro zodpovídání pracovních dotazů!)

Cena bude dohodnuta podle počtu účastníků, lokality, délky a obsahu semináře (při 12 účastnících cca 15 tis. Kč za školicí den – 3 devadesátiminutové bloky)

Detail akce:

Prakticky podané informace z pracovního práva, které musí znát každý vedoucí zaměstnanec na všech stupních řízení

Z obsahu
• vaše povinnosti před nástupem nového zaměstnance
• na co dát pozor v souvislosti se zkušební dobou
• pracovní poměr na dobu určitou a zákonné prodloužení na dobu neurčitou – rizika, která musí mistr znát
• výtky, vytýkací dopisy
• neomluvená absence, alkohol na pracovišti
• typy porušení pracovní kázně z hlediska intenzity porušení
• výpovědní důvody (potenciální rizika neplatné výpovědi)
• okamžité zrušení pracovního poměru (potenciální rizika neplatného okamžitého zrušení)
• dovolená – harmonogram, určení čerpání dovolené, možnost určení čerpání dovolené samotným zaměstnancem
• práce přesčas – nařízená, dohodnutá, možnosti čerpání náhradního volna místo příplatku
• pracovní cesty
• odpovědnost za škodu způsobenou zaměstnancem a zaměstnavatelem
• otázky, diskuse

Rezervace