Dobrý den, může zaměstnavatel zkrátit odměnu z DPP s tím, že klient nebyl spokojen s jeho prací?
Podotýkám, že jsme firma, která zpracovává účetnictví mnoha firmám, a nikdo si oficiálně nestěžoval na špatně odvedenou práci. Může zaměstnavatel jen tak říci, že někdo nebyl spokojen a odebrat mu řádově tisíce korun z DPP ? Už se to několikrát stalo.

Dobrý den, nemůže. Resp. záleží na tom, jestli zaměstnavatel sáhne na domluvenou odměnu („mzdu“), případně na mzdu stanovenou mzdovým výměrem – to nelze.  Jiná situace nastane, když zaměstnavatel zaměstnanci za „špatně odvedenou práci“ nedá nenárokové složky, např. odměnu. To za určitých podmínek může.
Pokud zaměstnavatel nevyplatil dohodnutou odměnu („mzdu“) z DPP, pak může zaměstnanec žádat nevyplacenou částku včetně případných úroků z prodlení. Předpokládám totiž, že zaměstnanec pracující na DPP žádnou nenárokovou složku nemá (většinou to tak bývá, výjimky jsou vzácné).

(31.8.2018)