Může mi zaměstnavatel nařídit dovolenou, když přijdu ráno do práce a mistr pro nás nemá práci? 

Zaměstnavatel tvrdí, že má nárok nám nařídit celou dovolenou kdy on chce.

 Stručně: Zaměstnavatel má povinnost vám nařídit dovolenou písemně, a to minimálně 14 dní dopředu. Těch 14 dní předem  není nutné dodržet v případě, že se tak dohodnete. Pokud se nedohodnete, nemusíte dovolenou nastoupit.

Detailně: Zaměstnavatel vám skutečně může nařídit čerpání celé dovolené (ať už najednou nebo po částech) v termínu, kdy  se to hodí jemu, ale musí splnit výše uvedené dvě podmínky. Je samozřejmě možné, aby se zaměstnanec se  zaměstnavatelem na termínu čerpání dovolené dohodli. Pokud přijdete ráno do práce a s dovolenou na ten konkrétní den  nesouhlasíte, vznikají překážky v práci na straně zaměstnavatele. Jestliže práci nemůžete konat z provozních důvodů na straně zaměstnavatele (§ 207 písm. a) ZP) nebo z důvodu nepříznivých povětrnostních vlivů (§ 207 písm.b) ZP), existují dvě možnosti:

  1. zaměstnavatel vás může s vaším souhlasem převést na jinou práci (to znamená, že budete dělat jinou práci, než kterou máte dojednanou v pracovní smlouvě). Pokud bude tato práce hůř placená než vaše práce původní, máte nárok na doplatek ke mzdě do výše průměrného výdělku, kterého jste dosahoval před převedením (§ 139 ZP),
  2. jestliže s převedením na jinou práci nebudete souhlasit, máte nárok na náhradu mzdy ve výši nejméně 80% průměrného výdělku v případě prostoje, nebo nejméně 60% průměrného výdělku v případě nepříznivých povětrnostních vlivů.

Pokud jde o jiné překážky v práci, než jsou provozní důvody nebo nepříznivé povětrnostní vlivy, máte nárok na náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku (§ 208 ZP).