Dobrý den, mám dotaz. Jedná se o starou dovolenou. Vím, že ji zaměstnavatel může zaměstnanci nařídit jen prvních 6 měsíců následujícího roku, ale není mi jasné, zda ji může v tom prvním půlroce nařídit třeba až na říjen, nebo jen v období těch 6 měsíců. 

Čerpání staré dovolené může zaměstnavatel nařídit zaměstnanci kdykoliv, takže např. v únoru může nařídit zaměstnanci, aby si starou dovolenou vyčerpal v listopadu. Pokud zaměstnavatel zaměstnanci neurčí (jde o „příkaz, že bude čerpat“), kdy má čerpat starou dovolenou („doba čerpání“) do 30.6., může si od 1.7. o době čerpání rozhodnout i sám zaměstnanec (za podmínky, že to udělá písemně a alespoň 2 týdny dopředu). Zaměstnanec ale nemusí tohle svoje právo využít, takže zaměstnavatel může zcela legálně nařídit zaměstnanci v srpnu čerpání staré dovolené na prosinec.