zaměstnavatel a zaměstnanec uzavřeli dohodu o ukončení pracovního poměru
1.pracovní poměr mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, založený pracovní smlouvou ze dne 3.6.2008, skončí dne 20.4.2015
2.dohoda se uzavírá z podnětu zaměstnavatele, z důvodu výrazného omezení činnosti firmy /podle par.52 písm. a) zákoníku práce.
prosím o informaci, zda tomuto zaměstnanci bude vypláceno odstupné

Odpověď:

Dobrý den, podle toho, co píšete, si vůbec nejsem jistá, že jde o písmeno a). Ruší zaměstnavatel nějakou svou část, nebo dochází k organizačním změnám, jejichž důsledkem je nadbytečnost některých zaměstnanců (písm. c)?

Každopádně ano, pracovní poměr zaměstnance trval skoro 7 let, takže v každém případě (ať už z důvodu pod písm. a) nebo c) ) zaměstnanci náleží odstupné minimálně ve výši stanovené v §67 ZP (zde 3násobku jeho průměrného měsíčního výdělku), a toto odstupné náleží i v případě, že došlo k rozvázání PP dohodou.
(Tam je oproti výpovědi jediný rozdíl – kdyby dostal zaměstnanec výpověď, museli byste mu ještě do konce června přidělovat práci a platit mu za ni mzdu, nebo ho nechat doma na překážkách v práci na straně zaměstnavatele a platit zaměstnanci náhradu mzdy. Když končí dnes dohodou, tuto povinnost nemáte. Povinnost zaplatit odstupné v plné výši ale máte pořád. Odstupné bude splatné ve výplatě, kterou zaměstnanec dostane v květnu na účet).