Může zaměstnanec čerpat neplacené volno, aniž by měl vyčerpanou dovolenou?

Je to na zaměstnavateli. O neplacené volno zaměstnanec vždy žádá (nelze nařídit) a zaměstnavatel to ne/schvaluje. Zaměstnavatel musí vzít v potaz, že má povinnost zajistit, aby zaměstnanec vyčerpal dovolenou za kalendářní rok v tom roce, ve kterém mu na ni vznikl nárok (pokud nejsou překážky na straně zaměstnance nebo vážné provozní důvody u zaměstnavatele). Takže jako zaměstnavatel promyslete, jestli si ji i s tím neplaceným volnem stihne vybrat. Jinak tomu nic nebrání. Ohledně platby zdravotního pojištění při NV jsme psali v poradně tady: http://www.pracovniporadna.cz/index.php/81-neomluvena-absence-a-neplacene-volno-zmeny-ve-zdravotnim-pojisteni. (8.11.2015)