Chci odvolat vedoucího zaměstnance z funkce, na kterou byl před 10 lety jmenován. Pokud splníme nabídkovou povinnost a zaměstnanec novou pozici přijme, může dostat novou pracovní smlouvu se zkušební lhůtou? Počítám, že by bylo asi vhodnější dát novou prac. smlouvu na dobu určitou cca 3 měsíce.

Zaměstnanec už V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ nesmí dostat zkušební dobu. ZD je možné sjednat při vzniku prac. poměru, a jeho PP trvá už 10 let. Taky mu není možné dát novou pracovní smlouvu, protože už jednu má. Pokud zaměstnanec přijme novou pozici, uděláte dodatek k původní pracovní smlouvě. V dodatku k pracovní smlouvě je možné dohodnout jednak změnu DRUHU VYKONÁVANÉ PRÁCE, jednak cokoliv dalšího, tzn. i dobu, na kterou se PP uzavírá. Změna z doby neurčité na dobu určitou není nikde zakázána. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran, účinnosti datem v dodatku uvedeným.