Dne 13. září 2017 vyšlo ve Sbírce zákonů nařízení vlády č. 286/2017 Sb., kterým se mění nař. vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Tato novela přináší zvýšení minimální mzdy, a to takto: 

Skupina prací
Nejnižší úroveň zaručené mzdy  
     v Kč za hod    v Kč za měsíc
1.      73,20      12 200
2.       80,80      13 500
3.       89,20      14 900
4.       98,50      16 400
5.      108,80     18 100
6.       120,10     20 000
7.       132,60     22 100
8.       146,40     24 400.“.