Jak správně doručovat písemnosti zaměstnancům?

Vše, co se týká vzniku, změna skončení pracovního poměru, DPP nebo DPČ, musí být zaměstnanci doručeno do vlastních rukou. Stejně musí být doručeny písemnosti, které se týkají odvolání z místa vedoucího zaměstnance, mzdový výměr a záznam o porušení režimu dočasně práce neschopného zaměstnance.

V současnosti platí, že prvním způsobem, jak doručuje písemnost zaměstnavatel zaměstnanci, je do vlastních rukou na pracovišti. Když to ale nejde (např. v případě neomluvené absence), druhou možností je doručení v bytě zaměstnance nebo kdekoliv bude zaměstnanec

zastižen (poněkud úsměvné, vzhledem k tomu, že zaměstnanec nemá povinnost otevřít zaměstnavateli dveře svého bytu jindy, než v případě kontroly dodržování režimu dočasně práce neschopného zaměstnance).

Až teprve jako poslední možnost uvádí ZP síť nebo službu elektronických komunikací (což ovšem rozhodně a v žádném případě neznamená, že je možné posílat výše uvedené písemnosti jen tak emailem!). A teprve poté, co zaměstnavatel vyčerpá tyto možnosti, může využít provozovatele poštovních služeb.

Pokud zaměstnavatel pošle písemnost poštou, posílá ji na poslední adresu zaměstnance, která mu je známá a toto doručení musí být doloženo doručenkou. Zaměstnavatel tedy posílá dopis doporučeně, s doručenkou, do vlastních rukou pouze adresáta (tady doporučuji napsat k jménu adresáta ještě rok narození – není vyloučeno, že na jedné adrese bydlí otec a syn nebo matka a dcera stejného jména) a s poznámkou „nevhazovat do schránky“. Pokud pošťák adresáta – zaměstnance nezastihne doma, nechá mu ve schránce oznámení o tom, že písemnost může vyzvednout na poště do 10 pracovních dnů (což není služba, kterou by Česká pošta v současnosti nabízela 🙂 ).

Jestliže si zaměstnanec zásilku do 10 pracovních dnů nepřevezme, platí domněnka, že bylo doručeno 10. pracovní den. Jestliže zaměstnanec odmítne zásilku převzít, platí domněnka, že doručeno je dnem, kdy k tomuto odmítnutí došlo. Zásilka se potom vrací zaměstnavateli.

Jak by to mělo být v roce 2017?

Novela, jejíž účinnost byla plánovaná na 1.1.2017, účinnosti nenabyla.

(únor 2017)