Jak se změní doručování po plánované novele v roce 2017?

Vše, co se týká vzniku, změna skončení pracovního poměru, DPP nebo DPČ, musí být zaměstnanci doručeno do vlastních rukou. Stejně musí být doručeny písemnosti, které se týkají odvolání z místa vedoucího zaměstnance, mzdový výměr a záznam o porušení režimu dočasně práce neschopného zaměstnance.

V současnosti platí, že prvním způsobem, jak doručuje písemnost zaměstnavatel zaměstnanci, je do vlastních rukou na pracovišti. Když to ale nejde (např. v případě neomluvené absence), druhou možností je doručení v bytě zaměstnance nebo kdekoliv bude zaměstnanec

zastižen (poněkud úsměvné, vzhledem k tomu, že zaměstnanec nemá povinnost otevřít zaměstnavateli dveře svého bytu jindy, než v případě kontroly dodržování režimu dočasně práce neschopného zaměstnance).

Až teprve jako poslední možnost uvádí ZP síť nebo službu elektronických komunikací (což ovšem rozhodně a v žádném případě neznamená, že je možné posílat výše uvedené písemnosti jen tak emailem!). A teprve poté, co zaměstnavatel vyčerpá tyto možnosti, může využít provozovatele poštovních služeb.

Pokud zaměstnavatel pošle písemnost poštou, posílá ji na poslední adresu zaměstnance, která mu je známá a toto doručení musí být doloženo doručenkou. Zaměstnavatel tedy posílá dopis doporučeně, s doručenkou, do vlastních rukou pouze adresáta a s poznámkou „nevhazovat do schránky“. Pokud pošťák adresáta – zaměstnance nezastihne doma, nechá mu ve schránce oznámení o tom, že písemnost může vyzvednout na poště do 10 pracovních dnů (což není služba, kterou by Česká pošta v současnosti nabízela 🙂 ).

Jestliže si zaměstnanec zásilku do 10 pracovních dnů nepřevezme, platí domněnka, že bylo doručeno 10. pracovní den. Jestliže zaměstnanec odmítne zásilku převzít, platí domněnka, že doručeno je dnem, kdy k tomuto odmítnutí došlo. Zásilka se potom vrací zaměstnavateli.

Jak by to mělo být v roce 2017?

 Z § 334 by měly zmizet varianty doručování v bytě a „kdekoliv jinde“. Zůstat by tam měla preferovaná varianta „na pracovišti“. Nebude-li možné písemnost na pracovišti doručit, doručí ji zaměstnavatel prostřednictvím provozovatele poštovních služeb anebo prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací. Až teprve po vyčerpání těchto možností umožňuje ZP doručit „do vlastních rukou kdekoliv bude zaměstnanec zastižen“.

Také adresa pro zasílání písemnosti poštou dozná změny – nově se bude zasílat na poslední adresu, kterou zaměstnanec zaměstnavateli písemně sdělil. Nově se také ZP přizpůsobí službě, kterou nabízí Česká pošta a bude vyžadovat uložení zásilky na 15 dní (kalendářních, nikoliv pracovních).

O doručování písemností zaměstnancem změstnavateli zase někdy příště. (Pozn. 25.10. tato novela ještě účinnosti nenabyla a není jisté, zda se tak někdy stane)

(únor 2017)