Zaměstnankyni onemocnělo 6-ti leté dítě a pediatr jí vystavil OČR. Zaměstnankyně se ale po 9 dnech nevrátila do práce a zavolala mi, že s dítětem bude ještě aspoň týden doma. Můžeme ji propustit za neomluvenou absenci?

Nemůžete. U zaměstnankyně nedochází k neomluvené absenci. Nárok na výplatu ošetřovného a povinnost zaměstnavatele omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci z důvodu ošetřování dítěte mladšího než 10 let jsou dvě rozdílné věci. Nárok na výplatu ošetřovného bude mít zaměstnankyně max. 9 kalendářních dní (příp. 16 kalendářních dní), a to podle § 39 a § 40 zák. o nemocenském pojištění. Vy ale máte podle § 191 ZP povinnost omluvit nepřítomnost zaměstnankyně v práci po celou dobu trvání překážky v práci na její straně – tzn. po dobu nemoci dítěte. Zaměstnankyně vám musí tuto překážku v práci prokázat. Po dobu trvání překážky v práci jí nenáleží náhrada mzdy, a to ani poté, co jí přestane být vypláceno ošetřovné.

4.6.2015