VYTÝKACÍ DOPIS

Termínem „vytýkací dopis“ se obvykle myslí to, co ZP označuje jako „upozornění na porušení povinnosti vyplývající z právních

NÁROK NA STRAVNÉ

Naši zaměstnanci poskytující terénní pečovatelskou službu předkládají každý měsíc vyúčtování pracovních cest zaměstnance. K výkonu profese používají své