VYTÝKACÍ DOPIS

Termínem „vytýkací dopis“ se obvykle myslí to, co ZP označuje jako „upozornění na porušení povinnosti vyplývající z právních

DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE

Dohoda o provedení práce může být sjednaná na delší dobu (typicky 2týdenní brigáda na prodej zmrzliny v létě