Dobrý den, prosím o info: když mají lidí pracovní poměr ve smlouvě: „Touto pracovní smlouvou je dohodnut pracovní úvazek 40 hod. týdně s nerovnoměrnou rozvrženou pracovní dobou v sedmidenním pracovním týdnu“. Zaměstnavatel chce dávat 14 dní dovolené. Jak to máme správně napsat do pracovní smlouvy?

V pracovní smlouvě nemusíte mít nic, stačí mít ve vnitřním předpise, že zaměstnavatel poskytuje v souladu s § 213 odst. 1 ZP dovolenou ve výměře 4 týdnů.

Není potřeba to dávat do prac. smlouvy. Budete postupovat podle § 37 ZP, kde se v odst. 1 říká, že máte povinnost zaměstnance písemně informovat do 1 měsíce ode dne vzniku pracovního poměru také o délce dovolené (§ 37 odst. 1 písm. c) ZP), ale odst. 2 říká, že zrovna tento údaj může být nahrazen odkazem na vnitřní předpis. A je to pro vás i jednodušší.
Do předpisu ale MUSÍTE dát 4 týdny. Musíte, protože to je podle § 213 odst. 1 ZP minimální výměra dovolené. ZP nezná dovolenou za kalendářní rok ve dnech (právě proto, že se to různě počítá), ale jen v týdnech. 
 
A teď – pokud máte u někoho rovnoměrně rozvrženou prac. dobu (většinou administrativa), mají těch 20 dní (4x pondělí, 4x úterý, 4x středa, 4x čtvrtek a 4x pátek – samozřejmě si to můžou vybírat různě, třeba 8x prodloužený víkend, který začnou už v pátek, takže fakticky bude dovolená 8 pátků, ale pak už jen 12 dnů. Je to o tom, že z důvodu dovolené nepůjdou do práce v den, který měli naplánovaný jako směnu).
 
Nerovnoměrně rozvržená prac. doba – § 213 odst. 4 ZP: pokud má zaměstnanec nerovnoměrně rozvrženou prac. dobu, přísluší mu tolik pracovních dnů dovolené, kolik jich na dobu jeho dovolené připadá v celoročním průměru podle rozvržení pracovní doby. Právo na dovolenou se v tomto případě přepočítává na směny (jeho pracovní dny). Pro výpočet se používá tento vzorec: Právo na dovolenou v pracovních dnech = počet plánovaných pracovních směn v kalendářním roce vycházející ze stanovené týdenní pracovní doby děleno počtem týdnů v roce. Tím vám vyjde průměrný počet plánovaných pracovních dnů zaměstnance připadajících na 1 týden. Ten výsledek, který vám vyjde, vynásobte počtem týdnů dovolené u vás (tedy u vás krát 4).
 
Příklad: zaměstnanec pracuje celý kalendář. rok v nerovnoměrně rozvržené prac. době tak, že počet plánovaných směn je 182 dnů. Dáváte 4 týdny dovolené. Použijeme vzorec:  182 děleno 52 = 3,5 dne na 1 týden. Když dáváte 4 týdny dovolené, je to 3,5 krát 4 = 14 dní.
 
To je ta vaše otázka, že vlastně dáváte 14 dní. Ale i když to zní nelogicky a nesmyslně, musíte mít ve vnitřních předpisech, že dáváte 4 týdny. Tomu člověku je taky dáte, ale tím, že někdy dělá 2 dny v týdnu a někdy 5, je jeho průměrný pracovní týden 3,5 dne. Takže jeho 4 týdny dovolené je 14 dní. (31.7.2015)