Chci se zeptat, jestli nám může zaměstnavatel zakázat abysme si převáděli dovolenou do dalšího roku. Jde o 5 dní.

Ano, může. Zaměstnavatel má povinnost nařídit čerpání dovolené na zotavenou zaměstnanci v tom roce, ve kterém mu na ni vzniklo právo. Tuto povinnost nemá tehdy, pokud mu v tom brání vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele nebo překážky v práci na straně zaměstnance. Pokud povinnost týkající se nařízení čerpání dovolené zaměstnavatel nesplní, může jít o delikt podle zákona o inspekci práce (delikt na úseku dovolených) se sankcí až do 200 tis. Kč. V praxi se objevují i případy, že zaměstnanec i přes nařízenou dovolenou přijde do práce – může jít o porušení pracovní kázně.

(23.4.2015)