Dobrý den, náš zaměstnavatel nám oznámil, že od 1.11. není možné čerpat placené pracovní volno (propustku) na rehabilitaci předepsanou lékařem. 
Má na to právo?

No jasně. Zaměstnanec se má o své zdraví starat primárně ve svém volném čase. Během své pracovní doby se má primárně věnovat práci pro zaměstnavatele, který ho platí.
Pouze pokud skutečně nelze realizovat prohlídku / rehabilitaci mimo pracovní dobu zaměstnance, musí zaměstnavatel zaměstnance pustit a dát mu náhrad mzdy.
Podmínky uvolnění a náhrady mzdy najdete v nař. vlády č. 590/2006 Sb.:
1. Vyšetření nebo ošetření
a) Pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu se poskytne na nezbytně nutnou dobu, bylo-li vyšetření nebo ošetření provedeno ve zdravotnickém zařízení, které je ve smluvním vztahu ke zdravotní pojišťovně, kterou si zaměstnanec zvolil, a které je nejblíže bydlišti nebo pracovišti zaměstnance a je schopné potřebnou zdravotní péči poskytnout (dále jen „nejbližší zdravotnické zařízení“), pokud vyšetření nebo ošetření nebylo možné provést mimo pracovní dobu.
b) Bylo-li vyšetření nebo ošetření provedeno v jiném než nejbližším zdravotnickém zařízení, poskytne se pracovní volno na nezbytně nutnou dobu; náhrada mzdy nebo platu však přísluší nejvýše za dobu podle písmene a).
28.11.2017