Agentura práce se mnou sjednala pracovní poměr na dobu určitou, a to na „dobu dočasného přidělení k jiné společnosti – uživateli XY“ s tím, že dočasné přidělení může být ukončeno jednostranně uživatelem i bez uvedení důvodu. Dočasné přidělení potom končí po uplynutí 5 dnů od písemného oznámení uživatele o ukončení dočasného přidělení. To se stalo a AP mi poslala Oznámení o uplynutí odby trvání pracovního poměru. Myslím si, že to není správně a že mám nárok na výpovědní dobu.

Dobrý den, AP skutečně může sjednat pracovní poměr na dobu určitou, a to na dobu trvání dočasného přidělení ke konkrétnímu uživateli. Pokud uživatel splní podmínky dané smlouvou mezi ním a vaším zaměstnavatelem (obvykle je potřeba písemně oznámit skončení dočasného přidělení), AP s vámi může písemně ukončit pracovní poměr – v tomto případě váš pracovní poměr skončí po uplynutí 5 dnů. Nárok na výpovědní dobu, příp. odstupné nemáte, nejde o výpověď, ale o ukončení pracovního poměru na dobu určitou. (13.6.2016)