Máte přehled o tom, jak je to s výši odměny mediátora v případě nařízeného setkání? A jak se pohybuje odměna za mediaci zpoplatněnou smluvní cenou?

Cena by měla zaznít před zahájením

V prvé řadě je třeba zmínit, že cenu za mediaci by měli účastníci mediace znát ještě před zahájením. Stejně tak by zde měla zaznít informace o tom, jak je případně odměna určena, zda bude složena nějaká záloha nebo zda mediace probíhá bezplatně. V případě, že mediaci vede zapsaný mediátor, je přitom jeho povinností výše uvedené informace svým klientům sdělit.

TIP: Chcete se stát mediátorem? Zúčastněte se kurzu Výcvik mediace a naučte se vše potřebné pro vykonávání této profese.

Výše odměny závisí na typu mediace

V případě takzvaného prvního setkání s mediátorem je cena za takové sezení stanovena vyhláškou č. 277/2012 Sb., o zkouškách a odměně mediátora. V této vyhlášce tak najdeme informaci, že cena za mediaci činí 400 Kč za každou započatou hodinu. Pokud je mediátor plátce daně z přidané hodnoty, navýší se uvedená částka ještě o tuto daň.

Strany mediace se přitom o úhradu této částky dělí rovným dílem. Pokud je nařízené setkání vedeno s každou stranou zvlášť, zaplatí každý z klientů plnou částku.

Je však třeba říct, že cílem prvního setkání s mediátorem není provést mediaci. Ta se zahajuje až po podepsání smlouvy o provedení mediace. Tato mediace je poté zpoplatněna smluvně danou částkou. Ta se odvíjí nejen od lokality, ale liší se rovněž i u každého mediátora. Pro lepší představu můžeme říct, že taková cena začíná zhruba na 500 Kč za každou započatou hodinu.

Více informací ze světa mediace se dozvíte na www.kurzymediace.cz.