Mediace symbolizuje neformální proces, jehož cílem je dosáhnout co nejlepšího výsledku pro všechny zúčastněné strany. Je přitom důležité, abyste před mediací věnovali čas přípravě. Víte, co nepodcenit?

Jaký je cíl mediace

Zákon o mediaci říká, že cílem mediace je pomoct stranám konfliktu dosáhnout smírného řešení. A to pomocí uzavření mediační dohody. Úkolem mediátora je přitom přijít na to, co je pro strany konfliktu opravdu důležité. Strany konfliktu velmi často samy neznají pravé motivy svého chování. V lepším případě alespoň vědí, co nechtějí.

TIP: Chcete se řešením konfliktů zabývat z pozice mediátora? Zúčastněte se kurzu Výcvik mediace, který vás na toto povolání připraví.

Na co se před mediací připravit

Přípravu před mediací byste nikdy neměli podcenit. Samotnou přípravu přitom můžeme rozdělit na dvě části – procesní a faktickou.

V přípravě procesní byste se měli zaměřit na to, co se bude dít a co se od vás bude očekávat. Při mediaci je důležité, aby klienti mluvili zcela otevřeně a nad otázkami mediátora se pečlivě zamýšleli. Úspěchem může být mediační dohoda zúčastněných stran, ale i to, že si strany uvědomí, co ve skutečnosti chtějí a potřebují.

Druhou fázi přípravy symbolizuje takzvaná faktická příprava. Při ní byste svoji pozornost měli zaměřit na zjištění a připravení informací, které jsou pro téma mediace nezbytné. Pokud je například tématem mediace péče o dítě, měli by si oba rodiče zjistit nezbytné informace. Během jednání se totiž například určitě dostanou k otázce, jaké jsou skutečné náklady na dítě, nebo co bude pro dítě znamenat, když bude výživné nižší.

A podobně je třeba postupovat i u všech ostatních sporů. Pokud je tématem mediace vypořádání spoluvlastnictví, měli by se klienti předem informovat o možnostech navýšení úvěru, výši splátek nebo nejrůznějších daních, které jsou s touto problematikou spojené.

Více informací ze světa mediace najdete na www.kurzymediace.cz.