Je někde uvedena maximální výše úvazku k pracovním pozicím? Máme zde zdravotní sestru, která je zaměstnána v nemocnici na celý úvazek a u nás na úvazek 0,5. Předpokládám, že by u nás nemohla mít vyšší úvazek. Dalo by se to někde najít?

Odpověď:

Zaměstnanec může mít tolik pracovních poměrů na „pný úvazek“, na kolik se cítí a kolik bude reálně stíhat. Tohle musí vyhodnotit sám zaměstnanec. Upozorňuji pouze na to, že v případě, kdy bude chtít zaměstnanec vykonávat činnost shodnou s předmětem činnosti zaměstnavatele, musí k této činnosti mít zaměstnavatelův předchozí písemný souhlas. (20.2.2016)