V DPP mám uvedeno místo výkonu práce: město A – měl bych být vyslán na dobu dvou dnů (Pá, So) na jinou pobočku téhož zaměstnavatele, která se nachází v městě B k provádění konkrétních úkolů. Já s tím souhlasím, jen nevím, jak se bude prokazovat délka vykonané práce v jiném míst, či nemůže nastat jiný problém

Co se týká prokázání odpracované doby, určitě tam bude nějaký vedoucí, který vám bude ukládat úkoly (kde a co máte přesně udělat) a bude schopen vykázat vámi odpracovanou dobu. Pokud ne, budete to po příjezdu zpět do města A  hlásit zaměstnavateli sám. Další možností je, že vám zaměstnavatel řekne, že v městě B máte vykonat práci do … do …

Pozor na jednu věc – nemáte ze zákona přímo nárok na sobotní příplatek, museli byste si ho sjednat. Nemáte ani nárok na náhradu cestovních nákladů, pokud si to nesjednáte (ideálně písemně)