15LETÝ MLADISTVÝ – KDY JE MOŽNÉ HO ZAMĚSTNAT?

college-student-on-summer-break-with-a-summer-job-in-a-condo-real-estate-office-working-on-the-desk_t20_Bl6Ay9

Dobrý den, mám dotaz ohledně zaměstnání nezletilého. Mladíkovi je 15 let, právě ukončil základní školu. Chtěli bychom ho zaměstnat na DPP/DPČ, tudíž ne na pracovní poměr, nýbrž pouze na dohodu. Je potřeba souhlas jeho rodičů a jeho rodný list? Nebo stačí pouze jeho občanský průkaz a vysvědčení z deváté třídy jako potvrzení o ukončení povinné školní docházky? Děkuji 

Dobrý den, jakmile člověk ukončí povinnou školní docházku a je mu 15 let, je pro účely ZP „dám za sebe“, jako kdyby byl zletilý. Podepisuje pracovní smlouvu nebo DPP, DPČ sám, sám pracovní poměr rozvazuje (dohodou, výpovědí, jinak), jako všichni dospělí zaměstnanci. Jediné, co nesmí, je podepsat „hmotnou odpovědnost“ – k tomu si přečtěte článek tady.

Musí být splněny obě tyto podmínky současně (15 let a skončení povinné školní docházky – ta je splněna odkroucením 9 let ve školních škamnách, i kdyby člověk vyšel ze sedmé třídy, protože 2x propadl). Jakmile je splněna pouze jedna, musí se čekat na splnění i té druhé. Může tedy nastat i taková situace, že v 7. třídě sedí 17letý žák (do školy šel v 7 letech a dvakrát propadl), který do 30.6. (tedy do konce školního roku, kdy ukončí povinnou školní docházku)  DPP, DPČ nebo pracovní smlouvu podepsat nemůže. 

V žádném případě nesmíte o čemkoliv informovat rodiče, protože v pracovním právu neexistuje nic jako zákonný zástupce, takže pokud byste o čemkoliv týkající se práce informovali rodiče, porušíte zákon o ochraně os. údajů. A nepotřebujete ani souhlas rodičů se zpracováním osobních údajů zaměstnance mladšího než 16 let.

Rodný list – v praxi si nedokážu představit, k čemu by vám byl, ani že by vám to někdo dobrovolně přinesl. Navíc myslím, že byste byli trochu v rozporu s GDPR, protože rodný list k zaměstnávání nepotřebujete. Ještě by se vám mohla hodit informace o vstupní lékařské prohlídce mladistvých – ten si můžete přečíst na poradně zde.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mohlo by vás zajímat