6 září, 2017

VYTÝKACÍ DOPIS

Termínem „vytýkací dopis“ se obvykle myslí to, co ZP označuje jako „upozornění na

VYTÝKACÍ DOPIS

Termínem „vytýkací dopis“ se obvykle myslí to, co ZP označuje jako „upozornění na

Online Úvod do mediace se bude konat 18. března od 10 hod.