Cestovní náhrady

NÁROK NA STRAVNÉ

Naši zaměstnanci poskytující terénní pečovatelskou službu předkládají každý měsíc vyúčtování pracovních cest zaměstnance.

NÁROK NA STRAVNÉ

Naši zaměstnanci poskytující terénní pečovatelskou službu předkládají každý měsíc vyúčtování pracovních cest zaměstnance.

Online Úvod do mediace se bude konat 18. března od 10 hod.