CO MUSÍ ZAMĚSTNAVATEL UDĚLAT, KDYŽ CHCE ZAMĚSTNAT BRIGÁDNÍKA?

street-food_t20_WxBrdz

I menší živnostníci se mohou někdy ocitnout v situaci, kdy potřebují rychle někoho, kdo by jim s prací pomohl. A zejména tato skupina tápe v tom, jak to udělat správně a tak, aby splnili vše, co jim stát splnit ukládá. Tento článek se ale netýká pouze živnostníků. Aplikovatelný je na každého, kdo se rozhodne zaměstnávat.

Potřebujeme nějakou smlouvu?

Potřebujete. Bez papíru ho vůbec nepouštějte k práci. Papír nepotřebujete pouze v případě, že jste schopní případné kontrole prokázat, že nedošlo k nelegální práci (pokuty do 10 mil Kč pro zaměstnavatele a do 100 tis. Kč pro zaměstnance), a že se nejedná o závislou práci (rozhodnutí Nejvyššího správní soudu si můžete přečíst tady).

Jakou smlouvu tedy musíme mít?

Záleží na tom, na jak dlouhou výpomoc zaměstnance potřebujete. Pokud na pár hodin nebo na pár týdnů (typicky studenti o prázdninách), sepište s ním dohodu o provedení práce – DPP (vzory najdete zde).  Na DPP může zaměstnanec pracovat nejvýše 300 hodin v kalendářním roce. Výhodou je, že když pro zaměstnance zrovna nemáte práci (třeba proto, že má prodávat zmrzlinu na koupališti, ale celý červenec prší), nemusíte mu přidělovat práci (tzn. bude doma) a zároveň mu nemusíte nic platit (žádnou náhradu mzdy, kterou byste museli platit zaměstnanci na pracovní smlouvu). Dlouhý článek na téma DPP najdete tady.

Pokud by vámi vyžadovaná práce vyžadovala víc času než 300 hodin v roce, sepište dohodu o pracovní činnosti – DPČ (vzor v poradně k dnešnímu dni není, ale třeba v době, kdy budete tento článek číst, už bude – hledejte v sekci VZORY). Stejně jako v případě DPP, i DPČ je tzv. práce na zkoušku, což znamená, že nemusíte zaměstnanci přidělovat práci a nemusíte mu v této době dávat žádnou odměnu („mzdu“). Zaměstnanec pracující na základě dohody o pracovní činnosti nesmí pracovat v průměru víc než 1/2 stanovené týdenní pracovní doby (víc o DPČ si můžete přečíst tady).

Zaměstnání zaměstnance na pracovní smlouvu (tzn. uzavřít s ním pracovní poměr) zvažujte tehdy, pokud se nejvejdete do podmínek pro DPP nebo DPČ.

Dohoda je podepsaná – co dál?

I kdyby si váš zaměstnanec vydělal pouze za hodinu práce, MUSÍTE se přihlásit ke Kooperativě jako zaměstnavatel a zaplatit (ano, i za tu hodinu práce celkem) zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní úraz. Na to má Kooperativa formulář.

Budu nějak řešit daně?

V každém případě. Pokud uzavřete jen DPP a výdělek bude max. 10 tis Kč (tedy už ne 10 001 Kč), musíte se přihlásit finančnímu úřadu jako plátce daně z příjmu fyzických osob. Pokud bude odměna vyšší budete kromě této daně odvádět také odvody na zdravotní a sociální pojištění, což znamená, že se jako zaměstnavatel musíte přihlásit i na okresní správu soc. zabezpečení a na zdravotní pojišťovnu. Pokud budete zaměstnávat na DPČ, musíte se přihlásit na FÚ také, zdravotní budete odvádět také a při výdělku 2500 Kč a víc i sociální pojištění.

Ještě něco?

No jasně, když už, tak ať :-). Pokud přijmete zaměstnance do pracovního poměru (= pracovní smlouva, NE dohody), MUSÍ mít PŘED započetím práce provedenou vstupní lékařskou prohlídku od vašeho poskytovatele pracovnělékařských služeb (v některých případech může tuto prohlídku zajistit i praktický lékař budoucího zaměstnance).

Pokud budeme mluvit o „brigádníkovi“, tedy o někom, s kým bude uzavřena DPP nebo DPČ, je vstupní prohlídka nutná v případě, má-li být osoba ucházející se o zaměstnání zařazena k práci, která je podle zákona o ochraně veřejného zdraví prací rizikovou nebo je-li součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny prováděcím právním předpisem podle § 60 zák. č. 373/2011 Sb. nebo jinými právními předpisy (práce v noci, riziková práce atd.). Takže hurá na sjednávání lékaře, který vám může a chce dělat poskytovatele pracovnělékařských služeb podle zák. č. 373/2011 Sb.

A teď už může zaměstnanec pracovat?

No ještě ho musíte seznámit s BOZP. Vodítkem vám může být třeba tento článek z webu sawuh.cz

A jak mám pak zaměstnance propustit, když už pro něj nemám práci?

Vždycky můžete uzavřít DPP, DPČ nebo i pracovní poměr na dobu určitou. Takto uzavřený pracovněprávní vztah pak skončí plynutím doby, na kterou byl sjednán (nestandardní situace v případě skončení pracovního poměru a jak na ně popisuje tato knížka, kterou si můžete zdarma stáhnout).

Dohody (obě) můžete uzavírat na dobu určitou i opakovaně, a to pořád dokola. Zákaz řetězení víc než 3x u dohod neplatí.

Dohody uzavřené na dobu neurčitou nebo prostě na dobu delší, než by se vám hodilo, můžete taky ukončit dohodou (souhlasem – PÍSEMNĚ) obou smluvních stran. To se ovšem ne vždy podaří. Pro tuto situaci zákon umožňuje využít jednostranné výpovědi (vzor volně k použití najdete tady). Výpovědní doba u dohod je pouze 15denní a výpovědní doba začíná běžet okamžikem doručení druhé smluvní straně.

Výpověď (DPP, DPČ i pracovního poměru) musíte doručit v souladu s § 334 ZP (tedy nejdířve na pracovišti, poté v bydlišti zaměstnance a teprve následně poštou – do vlastních rukou adresáta, uložit 10 pracovních dnů, nevhazovat do schránky, poučit adresáta o důsledcích nepřevzetí zásilky). Pokud se vám dopis vrátí, uložíte ho do osobní složky zaměstnance – platí domněnka doručení a pracovněprávní vztah máte platně ukončený 10. pracovním dnem.

Hodně zdaru při zaměstnávání!

Tento text není právnickým textem, má sloužit k lepší orientaci v popsané problematice.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mohlo by vás zajímat