DLOUHODOBÁ DOČASNÁ PRACOVNÍ NESCHOPNOST NENÍ DLOUHODOBÁ ZTRÁTA ZPŮSOBILOSTI K VÝKONU DOSAVADNÍ PRÁCE

a-broken-leg-in-a-cast_t20_pxwZL1

Dobrý den, naše zaměstnankyně byla od 17.12.2012 v pracovní neschopnosti. Nyní nám sdělila, že její dočasná pracovní neschopnost bude ukončena a chce se k 1.11.2014 vrátit do práce. Musíme ji vzít zpět, i když byla téměř 2 roky v DPN? Můžeme jí dát výpověď podle § 52 písm. e)?

ODPOVĚĎ:

Dobrý den, dočasná pracovní neschopnost (DPN) a dlouhodobá ztráta způsobilosti k výkonu dosavadní práce jsou dvě odlišné věci. DPN může trvat jakkoliv dlouho (zde skoro 2 roky) a protože je zaměstnanec uznán lékařem dočasně práce neschopným, je celé ty 2 roky v ochranné době podle § 53 odst. 1 písm. a) ZP, tzn. nemůžete mu dát výpověď.

Po návratu do zaměstnání musíte tuto zaměstnankyni poslat na mimořádnou lékařskou prohlídku (§ 12 odst. 2 vyhl. č. 79/2013 Sb.). Na této mimořádné lékařské prohlídce váš poskytovatel pracovnělékařských služeb (býv. závodní lékař) zjistí, zda po ukončení DPN dovoluje zdravotní stav zaměstnankyně její návrat na původní pracovní místo (a potom jí musíte návrat na tuto pracovní pozici umožnit), nebo zda se změnil natolik, že pozbyla dlouhodobě k této práci zdravotní způsobilost. Pokud zní lékařský posudek vašeho poskytovatele pracovnělékařských služeb tak, že zaměstnankyně pozbyla dlouhodobě zdravotní způsobilost k práci, kterou vykonávala, a vy pro ni nemáte jinou práci, kterou může vzhledem ke svému zdravotnímu stavu vykonávat (nebo ji ona odmítne), máte výpovědní důvodu podle § 52 písm. e) ZP. To vše – ztráta zdravotní způsobilosti nebo ne, dlouhodobost nebo ne – je věcí zdravotního posudku, vy jako zaměstnavatel nemáte kompetence do toho zasahovat.

V případě, kdy by lékař potvrdil dlouhodobou zdravotní nezpůsobilost a vy byste přistoupili k výpovědi, poběží klasicky výpovědní doba. Vzhledem k tomu, že zaměstnankyně by nemohla vykonávat práci podle pracovní smlouvy, byla by během výpovědní doby doma na překážkách v práci na straně zaměstnavatele (nemůžete jí přidělovat práci podle pracovní smlouvy) a náležely by jí náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku. Nárok na odstupné by ovšem tato zaměstnankyně neměla.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mohlo by vás zajímat