DODATEK K DOHODĚ O PRACOVNÍ ČINNOSTI – VZOR

Dodatek k dohodě o pracovní činnosti

Dodatek k dohodě o pracovní činnosti se vám bude hodit pro případ, kdy potřebujete upravit obsah již účinné dohody. Dodatek k dohodě o pracovní činnosti bude obsahovat označení stran dohody, tzn. přesná specifikace zaměstnance a zaměstnavatele, označení upravované dohody o pracovní činnosti a vymezení změn, které chcete provést.


Pamatujte na to, že:


Co je ještě důležité vědět:

  • Dohoda o pracovní činnosti není jednostranné jednání, a proto ji není možné ani jednostranně změnit. Vždy je k tomu potřeba konsenzus obou – zaměstnance a zaměstnavatele.
  • Nikdo nemůže být nucen k podpisu dodatku.
  • Zaměstnanci nesmí být ze strany zaměstnavatele hrozeno sankcemi, když okamžitě nepodepíše dodatek k dohodě o pracovní činnosti.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mohlo by vás zajímat