DODATEK K DOHODĚ O PROVEDENÍ PRÁCE – VZOR

dodatek k dohodě o provedení práce- vzor

Dodatek k dohodě o provedení práce použijete v případě, kdy chcete změnit již účinnou dohodu, resp. upravit její obsah. Dodatek k dohodě o provedení práce bude obsahovat označení stran dohody, tzn. přesná specifikace zaměstnance a zaměstnavatele, označení upravované dohody o provedení práce a vymezení změn, které chcete provést.


Pamatujte na to, že:


Co je ještě důležité vědět:

  • Dohoda o provedení práce je dvoustranné právní jednání a není jej možné měnit jednostranným prohlášením zaměstnance či zaměstnavatele.
  • Žádná ze stran nemůže být nucena k podpisu dodatku.
  • Zaměstnavatel nesmí zaměstnanci hrozit sankcemi, když okamžitě nepodepíše dodatek.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mohlo by vás zajímat

Online Úvod do mediace se bude konat 18. března od 10 hod.