DODATEK K DOHODĚ O PROVEDENÍ PRÁCE – VZOR

dodatek k dohodě o provedení práce- vzor

Dodatek k dohodě o provedení práce použijete v případě, kdy chcete změnit již účinnou dohodu, resp. upravit její obsah. Dodatek k dohodě o provedení práce bude obsahovat označení stran dohody, tzn. přesná specifikace zaměstnance a zaměstnavatele, označení upravované dohody o provedení práce a vymezení změn, které chcete provést.


Pamatujte na to, že:


Co je ještě důležité vědět:

  • Dohoda o provedení práce je dvoustranné právní jednání a není jej možné měnit jednostranným prohlášením zaměstnance či zaměstnavatele.
  • Žádná ze stran nemůže být nucena k podpisu dodatku.
  • Zaměstnavatel nesmí zaměstnanci hrozit sankcemi, když okamžitě nepodepíše dodatek.

Mohlo by vás zajímat