DOHODA O ODPOVĚDNOSTI ZA SVĚŘENÉ HODNOTY 202​0 – VZOR

dohoda o odpovědnosti za svěřené hodnoty

Dohoda o odpovědnosti za svěřené hodnoty (vzor) se vám bude hodit pro případ, že jako zaměstnavatel svěřujete zaměstnancům hodnoty (hotovost, ceniny, zboží, zásoby materiálu apod.), a to v souvislosti s výkonem jejich práce. 

Pamatujte na to, že:

  • Dohodu musíte se zaměstnancem uzavřít písemně;
  • Dohodu nemůžete uzavřít se zaměstnancem, který je mladší 18 let;
  • Jakožto zaměstnavatel musíte vytvořit zaměstnancům, se kterým jste takovou dohodu uzavřeli, pracovní podmínky, které nebudou ztěžovat jeho povinnost zajistit řádnou péči o svěřené hodnoty. Pokud tyto podmínky nezajistíte, pak je zaměstnanec oprávněn od dohody písemně odstoupit.

Mohlo by vás zajímat