DOHODA O ODPOVĚDNOSTI ZA SVĚŘENÉ HODNOTY 202​0 – VZOR

dohoda o odpovědnosti za svěřené hodnoty

Dohoda o odpovědnosti za svěřené hodnoty (vzor) se vám bude hodit pro případ, že jako zaměstnavatel svěřujete zaměstnancům hodnoty (hotovost, ceniny, zboží, zásoby materiálu apod.), a to v souvislosti s výkonem jejich práce. 

Pamatujte na to, že:

  • Dohodu musíte se zaměstnancem uzavřít písemně;
  • Dohodu nemůžete uzavřít se zaměstnancem, který je mladší 18 let;
  • Jakožto zaměstnavatel musíte vytvořit zaměstnancům, se kterým jste takovou dohodu uzavřeli, pracovní podmínky, které nebudou ztěžovat jeho povinnost zajistit řádnou péči o svěřené hodnoty. Pokud tyto podmínky nezajistíte, pak je zaměstnanec oprávněn od dohody písemně odstoupit.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mohlo by vás zajímat

Online Úvod do mediace se bude konat 18. března od 10 hod.