DOHODA O UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU PO ODVOLÁNÍ Z FUNKCE A PODPORA V NEZAMĚSTNANOSTI

leader-team-recruitment-appointment-career-nepotism-leadership-specialists-executive-teamwork-new_t20_WxX1bK

Byla jsem ze dne na den odvolána z vedoucí funkce a zaměstnavatel chce, abych podepsala dohodu o rozvázání pracovního poměru z jeho strany. Co to pro mě znamená v souvislosti s nárokem na podporu v nezaměstnanosti?

Odvoláním z funkce pracovní poměr vedoucího zaměstnance nekončí. Zaměstnavatel je povinen vám nabídnout jinou práci, která odpovídá vašemu zdravotnímu stavu a kvalifikaci. Pokud zaměstnavatel tuto jinou práci pro vás nemá nebo pokud ji odmítnete, je dána domněnka nadbytečnosti, a tedy výpovědní důvod podle § 52 písm. c) ZP. V průběhu výpovědní doby by tady pak existovala překážka v práci na straně zaměstnavatele, což v praxi znamená, že vám bude náležet náhrada platu ve výši průměrného výdělku ode dne odvolání do skončení výpovědní doby. Pokud dostanete výpověď, budete mít nárok na podporu v nezaměstnanosti v plné výši a ode dne podání písemné žádosti o podporu v nezaměstnanosti na Úřad práce (§42 odst. 1 zák. o zaměstnanosti). Pokud požádáte o podporu do 3 pracovních dnů po skončení zaměstnání (tedy po uplynutí výpovědní doby), dostanete podporu ode dne následujícího po skočení zaměstnání (§42 odst. 3 zák. o zaměstnanosti), a to v plné výši.

Nevím, co znamená „dohoda ze strany zaměstnavatele“. Dohoda je vždy dohodou dvou lidí a to, který z nich dá návrh a který tento návrh akceptuje, je vedlejší. Pokud tedy máte podepsat pouze dohodu o ukončení pracovního poměru, může to ÚP posuzovat jako skončení práce bez vážného důvodu a budete mít nárok na podporu pouze ve výši 45 % průměrného měsíčního vyměřovacího základu. Kromě toho samozřejmě nebudete mít nárok na žádnou mzdu (plat) nebo náhradu mzdy (platu) ode dne skončení pracovního poměru dohodou (což je výrazný rozdíl oproti bodu 1 nahoře). Podpis dohody je pro vás extrémně nevýhodný, ale samozřejmě je to možné a legální.

Právní stav ke dni: 14.10.2015

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mohlo by vás zajímat