Emoce ve velké míře ovlivňují naše konflikty. Jak přesně?

Institut pro mediaci a pracovní vztahy, www.institutpromediaci.cz

Jestliže člověka zasáhnou emoce, jde ve většině případů veškeré logické uvažování stranou. Právě v konfliktech přitom hrají emoce obrovskou roli. Přečtěte si, jak přesně nás ovlivňují. 

I negativní emoce musíte prožít

Každý z nás se někdy může setkat s něčím, co bude vnímat jako ohrožení své jistoty a stability. I v takových chvílích je však velmi důležité myslet na to, že máte plné právo prožívat přesně to, co v dané situaci prožíváte. I negativní emoce je tak důležité umět prožít. 

Pokud nás zasáhnou opravdu silné emoce, dokáží omezit naše racionální uvažování a vnímání světa jako takového. Vzhledem k tomu může být naše myšlení částečně posunuto a je velmi lehké s námi manipulovat. 

TIP: Vyberte si z kurzů mediace a naučte se efektivně řešit nejrůznější konflikty. 

Máme tendenci řešit spory okamžitě

Pokud už nás nějaký konflikt zasáhne, máme obvykle tendenci jej řešit ihned. Toužíme se totiž co nejdříve vrátit k běžnému životu, a proto si klademe spoustu otázek, jak to všechno udělat. 

Emoce se projevují ve velké míře

V situacích, které nás opravdu zaskočí, se u nás emoce projevují ve velké míře a jsou vzhledem k tomu i nakažlivé. Pokud hledáme řešení, hledáme tím pádem i pomoc a máme nutkání jít za těmi věcmi, které máme naučené. 

Vyhrocené konflikty se často dostávají k soudu

V běžném životě se vyhrocené konflikty mnohdy dostanou až k soudnímu řízení. Zde pak proti sobě stojí dvě strany konfliktu, přičemž každá z nich zažívá opravdu bouřlivé emoce. Jediným cílem je pro ně zvítězit a vše tak už jednou provždy ukončit. 
Více informací ze světa mediace najdete na www.institutpromediaci.cz.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mohlo by vás zajímat