Emoce ve velké míře ovlivňují naše konflikty. Jak přesně?

Institut pro mediaci a pracovní vztahy, www.institutpromediaci.cz

Jestliže člověka zasáhnou emoce, jde ve většině případů veškeré logické uvažování stranou. Právě v konfliktech přitom hrají emoce obrovskou roli. Přečtěte si, jak přesně nás ovlivňují. 

I negativní emoce musíte prožít

Každý z nás se někdy může setkat s něčím, co bude vnímat jako ohrožení své jistoty a stability. I v takových chvílích je však velmi důležité myslet na to, že máte plné právo prožívat přesně to, co v dané situaci prožíváte. I negativní emoce je tak důležité umět prožít. 

Pokud nás zasáhnou opravdu silné emoce, dokáží omezit naše racionální uvažování a vnímání světa jako takového. Vzhledem k tomu může být naše myšlení částečně posunuto a je velmi lehké s námi manipulovat. 

TIP: Vyberte si z kurzů mediace a naučte se efektivně řešit nejrůznější konflikty. 

Máme tendenci řešit spory okamžitě

Pokud už nás nějaký konflikt zasáhne, máme obvykle tendenci jej řešit ihned. Toužíme se totiž co nejdříve vrátit k běžnému životu, a proto si klademe spoustu otázek, jak to všechno udělat. 

Emoce se projevují ve velké míře

V situacích, které nás opravdu zaskočí, se u nás emoce projevují ve velké míře a jsou vzhledem k tomu i nakažlivé. Pokud hledáme řešení, hledáme tím pádem i pomoc a máme nutkání jít za těmi věcmi, které máme naučené. 

Vyhrocené konflikty se často dostávají k soudu

V běžném životě se vyhrocené konflikty mnohdy dostanou až k soudnímu řízení. Zde pak proti sobě stojí dvě strany konfliktu, přičemž každá z nich zažívá opravdu bouřlivé emoce. Jediným cílem je pro ně zvítězit a vše tak už jednou provždy ukončit. 
Více informací ze světa mediace najdete na www.institutpromediaci.cz.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mohlo by vás zajímat

Online Úvod do mediace se bude konat 18. března od 10 hod.