JAK POSTUPOVAT, KDYŽ VÁM SOUD NAŘÍDÍ PRVNÍ SETKÁNÍ SE ZAPSANÝM MEDIÁTOREM

arbitrator-compromise-conflict-resolution-intermediary-fair-deal-middleman-dispute-negotiations-judge_t20_OzKb9b

Soud může stranám sporu nařídit takzvané první setkání se zapsaným mediátorem. Zajímá vás, jak v takovém případě postupovat? 

Postup výběru mediátora

Jestliže to soud uzná za vhodné, může účastníkům soudního řízení nařídit takzvané první setkání se zapsaným mediátorem. Soud je přitom může vyzvat, aby si mediátora společně vybrali ze seznamu mediátorů.

Ve většině případů ovšem dochází k tomu, že se strany sporu na tomto jménu neshodnou. Některá ze stran totiž přirozeně někoho navrhne, a druhá strana jej automaticky vyloučí. Většinou totiž mají strany sporu strach, aby mediátor nestranil té straně, která jej navrhla. Pokud se náhodou stane, že se na mediátorovi shodnout nedokáží, vybere jim jej soud.

Usnesení o výběru mediátora

Jakmile dojde k výběru mediátora, doručí soud stranám sportu, advokátům a mediátorovi usnesení o tom, že byl mediátor zvolen. Toto usnesení přitom musí obsahovat hned několik informací. V prvé řadě se jedná o označení stran sporu a jméno mediátora, který byl zvolen. Usnesení dále může zahrnovat i informaci o tom, že mají strany sporu mediátora kontaktovat v soudem stanovené lhůtě. 

Jak mediátora kontaktovat?

Strany sporu si mohou vybrat, jakým způsobem se rozhodnou zvoleného mediátora kontaktovat. Může to být buď telefonicky, nebo e-mailem. Součástí toho je domluva termínu jejich společného setkání. Pokud by strany konfliktu mediátora nekontaktovaly, může je mediátor kontaktovat sám (ale také nemusí).

Soud nemůže nařídit mediaci

Soud může stranám konfliktu nařídit pouze takzvané první setkání se zapsaným mediátorem, nikoliv mediaci. Jestliže se přitom na toto setkání nedostaví, může jim následně soud zcela nebo zčásti nepřiznat náhradu nákladů řízení.

Je důležité zmínit, že toto setkání je pouze takovou informativní schůzkou mediátora se stranami. Mediátor má za úkol seznámit strany konfliktu s tím, co je to mediace, jaké jsou její pravidla a jaké principy se k mediaci vztahují. Strany sporu se následně mohou samy svobodně rozhodnout, zda mediaci chtějí podstoupit, nebo nikoliv. 

Více informací ze světa mediace najdete na www.institutpromediaci.cz.

Mohlo by vás zajímat