JAK „SE PLATÍ“ PRACOVNÍ CESTA?

driver-car-drive-male-man-autoban-highway-automobile-chauffeur-cabin-city-dashboard-gps-inside_t20_zWeL3a

Časově omezení vyslání zaměstnance zaměstnavatelem k výkonu práce mimo sjednané místo výkonu práce.

Na pracovní cestu může být zaměstnanec vyslán jen na základě dohody se zaměstnavatelem (tedy pouze se svým souhlasem!). Dohoda může být

  • ústní
  • písemná
  • generální nebo
  • pro každou jednotlivou cestu.

Těhotné zaměstnankyně, zaměstnanci pečující o děti do 8 let věku (Ž i M), osamělí zaměstnanci, kteří pečují o dítě do 15 let a zaměstnanec, který sám dlouhodobě pečuje o závislou osobu (§ 240 ZP) mohou být vysláni na pracovní cestu mimo obvod svého bydliště jen s individuálním souhlasem pro každou takovou cestu.

Zaměstnavatel určuje

  • termín a místo nástupu na pracovní cestu
  • způsob dopravy
  • ubytování
  • termín a způsob návratu za pracovní cesty

V níže uvedeném případě je pracovní doba zaměstnance 7:00 – 15:30 hod. Zaměstnanec NEMÁ jako druh vykonávané práce „řidič“!

pracovní doba během které zaměstnanec vykonává práci, za kterou dostává mzdu
pracovní doba během které je zaměstnanec na cestě (tzn. nevykonává práci); jde o překážku v práci na straně zaměstnavatele – za tuto dobu se zaměstnanci mzda nekrátí
čas mimo pracovní dobu, který zaměstnanec stráví na cestě (jízdou) do místa, kde má v rámci pracovní cesty vykonávat práci; nedostává mzdu ani náhradu mzdy, pouze cestovní náhrady
čas, který zaměstnanec tráví na pracovní cestě, ale během kterého nevykonává práci ani není na cestě do místa, kde má být práce vykonávána nebo zpět. Nenáleží mu mzda ani náhrada mzdy, pouze cestovní náhrady.
PŘÍKLADY:

Zaměstnanec pracuje od 7:00 do 15:30 a za tuto dobu dostane mzdu.

Od 6:00 do 7:00 je zaměstnanec na cestě do místa, kde má vykonat práci. Za tuto dobu nenáleží mzda, ale pouze cestovní náhrady. Od 7:00 do 13:00 u klienta pracuje. Za tuto dobu mu náleží mzda. Od 13:00 do 14:00 je na cestě zpět, jde o překážku v práci na straně zaměstnavatele, mzda se nekrátí. Od 14:00 do 15:30 pracuje v místě výkonu své práce, náleží mu mzda.

0d 6:00 do 8:00 je zaměstnanec na cestě. Za dobu od 6 do 7 hod dostane cestovní náhrady, od 7 do 8 hod jde o překážku v práci na straně zaměstnavatele, za kterou se mzda nekrátí. Od 8 do 13 hod zaměstnanec pracuje a za práci mu náleží mzda. 13 – 14 hod = překážka v práci na straně zaměstnavatele, mzda se nekrátí. 14 – 15:30 hod zaměstnanec pracuje a dostane mzdu.

Od 6 do 6:30 je zaměstnanec na cestě, náleží mu cestovní náhrady. Od 6:30 do 16:00 pracuje, náleží mu mzda (případně i s příplatky za práci přesčas). Od 16:00 do 16:30 je na cestě, náleží mu cestovní náhrady.

Od 6 do 8:30 je zaměstnanec na cestě. Od 6 do 7 mu náleží cestovní náhrady. Od 7 do 8:30 jde o překážku v práci na straně zaměstnavatele, mzda se nekrátí. Od 8.30 do 18:00 pracuje, náleží mu mzda (případně i s příplatky za práci přesčas). Od 18:00 do 6:30 nepracuje, je na hotelu, náleží mu cestovní náhrady. Od 6:30 do 12.30 pracuje, náleží mu mzda. 12:30-13:00 je na cestě, jde o překážku v práci na straně zaměstnavatele, mzda se nekrátí. 15:00-15:30 pracuje, náleží mu mzda.

Mohlo by vás zajímat