JAK SE POČÍTÁ DÉLKA TRVÁNÍ PRACOVNÍHO POMĚRU?

information-different-conceptual-question-a-k-answer-faq-frequency-asked-question-mark_t20_3QVN8B

Zaměstnanec má pracovní smlouvu od 1.6.2017. K 30.4.2018 dostal výpověď z organizačních důvodů, má 2měsíční výpovědní dobu, takže by měl končit 30.6.2018.  Chce se ale domluvit na dřívějším ukončení, a to k 31.5.2018. Celý květen je na neschopence, bude 1 odstupné nebo 2násobek? 

Podle § 67 odst. 1 ZP má zaměstnanec nárok na odstupné, pokud skončí sice dohodou, ale z organizačních důvodů. Výše odstupného závisí na tom, jak dlouho pracovní poměr zaměstnance trval.

Pokud by zaměstnavatel na dohodu přistoupil, pracovní poměr zaměstnance by skončil 31.5.2018. Jeho pracovní poměr by tam trval od 1.6.2017 do 31.5.2018, což je podle § 333 ZP přesně rok.

Podle § 67 odst. 2  písm. b) ZP náleží zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až c) nebo dohodou z týchž důvodů, přísluší od zaměstnavatele při skončení pracovního poměru odstupné ve výši nejméně dvojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 1 rok a méně než 2 roky. To, že je poslední měsíc na neschopence, nehraje žádnou roli – i dočasně práce neschopný zaměstnanec je zaměstnanec, jehož pracovní poměr (po dobu nemoci) trvá. Takže odpověď na vaši otázku je – ano, odstupné náleží, a to ve výši 2násobku průměrného měsíčního výdělku.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mohlo by vás zajímat