Jak si vyjednat home-office

jak-si-vyjednat-home-office

Tak jako při všem, tak i při vyjednávání pracovních záležitostí je potřeba zohledňovat více aspektů. Jedním z nich je právní úprava vztahů na pracovišti a vztahy s tímto související, tedy to, co o této problematice stanovují závazné právní předpisy – zákoník práce, zákon o zaměstnanosti a další. Dalším aspektem je pak také lidská stránka věci, čímž se myslí to, jak bude celé záležitost se zaměstnavatelem/kolegy/klienty komunikována a za jakých okolností bude reálně možné uzavírat jakékoli dílčí dohody.

Lidský aspekt

Na home-office může být také pohlíženo jako na způsob řešení dlouhodobě neudržitelné situace na pracovišti, třeba vzhledem k množství opakujících se konfliktů mezi spolupracovníky. V případě, že se dostane zaměstnanec do nějaké konfliktní situace, nebo je nespokojený s dosavadním fungováním či například řeší spor s kolegou, případně řeší spor s se svým vedoucím, nebo by chtěl změnit způsob fungování, například dojednat si jiný pracovní režim například kvůli návratu zaměstnance z rodičovské dovolené, když tento zaměstnanec by rád fungoval tak, aby část úvazku mohl pokryt v rámci home-office a část úvazku svou přítomností na pracovišti.

Aktuální situace trvající poslední dva roky ukázala, že jsou povolání, kdy je možné kombinovat domácí pracovní režim s kancelářským a efektivita zaměstnance zůstává zachována, a v některých případech dokonce stoupá.

Je třeba mít na paměti rizikové body, které je nutné vzít v potaz při řešení situace. Může se jednat o účast na pracovních hovorech (třeba i konferenčních), poradách, jednáních s klienty, přípravách podkladů a různých rešerší. Dále je také třeba zohlednit reakční dobu při komunikaci s kolegy/klienty/obchodními partnery apod.

Co na to zákoník práce?

Zaměstnanec ze zákona nemá bez dalšího na práci z domova právo. Na druhé straně jej ani zaměstnavatel nemůže zaměstnanci nařídit. Nezbývá tedy jiná cesta než dohoda.

Tato dohoda nemá podle zákoníku práce předepsanou formu. Jako každá dohoda, i dohoda o výkonu práce z domova, může mít slabá místa, a proto je nutné uzavřít takovou dohodu, která bude srozumitelná, reálná, konkrétní a časově ohraničená. A tady nastupuje lidský faktor, který má zásadní vliv na to, jakým způsobem budou vyjednány dílčí aspekty týkající se výkonu práce a věci s tím související.

Jak komunikovat o pracovních věcech, citlivých záležitostech a jak vyjednat podmínky dohody, která bude funkční, a nejen to, se dozvíte na našich kurzech.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mohlo by vás zajímat