JEDNOSTRANNÉ SNÍŽENÍ PRACOVNÍHO ÚVAZKU

accountant-is-calculate-the-budget_t20_3wkxE3

Dobrý den paní doktorko, pracuji 3 roky jako vychovatelka v Domově mládeže. Jsme 3 vychovatelky do třísměnného provozu. Včera si nás pozvalo vedení a oznámilo nám, že úvazek na DM je jen 2,4 vychovatelky, takže nám všem snižují úvazek na 0,8. Dvě z nás nechceme na snížení úvazku přistoupit. Mám tyto otázky na Vás:
1. Co se stane, když dvě z nás nepodepíší návrh na snížení úvazku?
2. Můžeme obě dostat výpověď, a k tomu i odstupné, když nepodepíšeme?
3. Jak dlouhou dobu můžeme požadovat na rozmyšlení (chtěli po nás, abychom se rozhodly hned)?
4. Jaké jiné sankce na nás může ředitel vymyslet? Oznámil nám, že pokud nepodepíšeme, můžeme očekávat tvrdší sankce.

ODPOVĚĎ:

Dobrý den, děkuji za strukturovaný dotaz, odpovím popořadě:

  1. snížení úvazku je možné pouze po dohodě obou stran, není možné, aby zaměstnavatel přišel s tím, že od nějakého data budete mít úvazek jiný (nižší, vyšší), než jaký jste si v pracovní smlouvě sjednali. Stejně jako zaměstnanec nemůže říct, že mu už 40 hodin týdně nevyhovuje, a tak od příštího měsíce začne chodit jen v pondělí a ve středu. Pokud by to ale zaměstnavatel stejně nějakým způsobem fakticky udělal a přiděloval by vám práci jen na část vašeho stávajícího úvazku, ve zbytku času by se jednalo o překážky v práci na straně zaměstnavatele a náležela by vám náhrada platu ve výši průměrného výdělku. Pokud se tedy na snížení úvazku nedohodnete, buď úvazek zůstane v dosavadní výši, nebo pravděpodobně dostanete výpověď (viz odpověď pod č. 2)
  2. přesně tak. Pokud zaměstnavatel rozhodl o nějakých organizačních změnách, s kterými potom souvisí snížení úvazku, a vy na toto snížení nepřistoupíte, bude vám zaměstnavatel muset dát výpověď podle § 52 písm. c) ZP – a s tímto výpovědním důvodem se pojí odstupné, které vám zaměstnavatel bude muset vyplatit
  3. doba na rozhodnutí není zákonem stanovena, ale styl „Teď, nebo nic“ je obecně nepřípustný. Měli byste dostat dobu „přiměřenou“ na to, abyste si to mohly v klidu rozmyslet, propočítat atd. Podle mě MINIMÁLNĚ do druhého dne (zaměstnavatelům radím, aby nechali čas přes víkend)
  4. nevím, co myslíte (ať už vy nebo váš zaměstnavatel) slovem „sankce“. Pracovní vztah je vztahem dvou osob – na čem se dohodnou, to platí (i když často s výraznými limity danými právními předpisy). Pokud jste se dohodli v pracovní smlouvě na podmínkách, za kterých vykonáváte práci teď, tak ty podmínky platí. Pokud s nimi jedna ze stran není spokojená a chce je změnit, může začít s druhou stranou jednat. Druhá strana na změnu podmínek přistoupit může a nemusí. Pokud na ně přistoupí, udělá se dodatek k původní pracovní smlouvě, pokud ne, buď se jede podle původně dohodnutého, nebo – v tomto případě – dává zákon zaměstnavateli možnost vás s odstupným propustit. Jen bych ještě ráda podotkla, že zaměstnavatel by u případného soudu musel prokázat, že skutečně udělal takové organizační změny, které vaše propuštění odůvodňují. Důkazní břemeno by bylo na něm. Ale jakákoliv diskriminace z důvodu „nepřistoupení na navrhované změny“ není samozřejmě přípustná. Možná by bylo fajn, kdybyste zaměstnavateli řekla, že jeho jednání vnímáte jako vyhrožování a že byste byla ráda, kdybyste spolu mohli komunikovat jako dva lidé a v intencích zákoníku práce. Někdy to dělá divy.

Právní stav ke dni: 11.5.2017

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mohlo by vás zajímat