Víte, kdo všechno může práci mediátora vykonávat?

kdo-vsechno-muze-praci-mediatora-vykonavat

Mediace u nás postupem času získává na oblibě. Víte, že je možné ji provádět jako zapsaný mediátor, podnikající osoba, ale i zaměstnanec?

Co je mediace a kdo je mediátor

Mediace je podle zákona o mediaci postup při řešení konfliktu za účasti jednoho nebo více mediátorů, kteří podporují komunikaci mezi osobami, jichž se konflikt týká. Cílem mediace je, aby zúčastněné strany dosáhly smírného řešení konfliktu uzavřením mediační dohody.

Pokud bychom to však vzali z obecného hlediska, můžeme za mediaci považovat použití specifických komunikačních technik, díky kterým mohou sporné strany o celé záležitosti lépe komunikovat a kompetentně se rozhodnout, jak chtějí s konfliktem dále naložit.

Zákon o mediaci zároveň definuje, kdo je mediátor. Jedná se o fyzickou osobu, která je zapsaná v seznamu mediátorů, který vede Ministerstvo spravedlnosti.

Zapsaný mediátor

Práci mediátora tedy může vykonávat zapsaný mediátor (tedy mediátor podle zákona o mediaci). Jedná se o fyzickou osobu, která úspěšně složila zkoušku mediátora. Tuto zkoušku přitom může složit každý člověk, který má vysokoškolské vzdělání.

Zkouška se skládá na Ministerstvu spravedlnosti, jen advokáti ji skládají u České advokátní komory. Po úspěšném složení zkoušky je mediátor zapsán v seznamu zapsaných mediátorů.

Nezapsaný mediátor

Mediaci lze však provádět i jako nezapsaný mediátor (tedy jako podnikající osoba). V tomto případě mediátor mediaci provádí na základě živnostenského oprávnění.

Jaké jsou další možnosti?

Kromě dvou výše zmíněných možností lze mediaci provádět i jinými způsoby. Týká se to například personalistů nebo vedoucích větší skupiny zaměstnanců, kteří potřebují řešit konflikty na pracovišti.

více informací ze světa mediace najdete na www.institutpromediaci.cz.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mohlo by vás zajímat