KDY KONČÍ PRACOVNÍ POMĚR ZAMĚSTNANCE, KTERÉMU BYL PŘIZNÁN INVALIDNÍ DŮCHOD?

disability-disabled-icon-accessibility-for-all-handicapped-icon-physically-impaired-sign_t20_knV1pP

Dobrý den, nemůžeme se v práci shodnout na tom, kdy končí pracovní poměr zaměstnance, kterému byl přiznán invalidní důchod 3. stupně. Kolegyně říká, že okamžikem, kdy toto rozhodnutí nabyde právní moci, já myslím, že zaměstnanci musíme dát výpověď a skončí až po uplynutí výpovědní doby.

ODPOVĚĎ:

Dobrý den, v podstatě nemáte pravdu ani jedna. Pracovní poměr může skončit pouze z důvodů uvedených v ZP (tedy ve zkušební době, dohodou stran, výpovědí jedné z nich, okamžitým zrušením pracovního poměru nebo uplynutím doby, na kterou byl pracovní poměr sjednán), nemůže tedy skončit pouze tím, že zaměstnanci byl přiznán invalidní důchod v jakémkoliv stupni.

Invalidní důchod 3. stupně (dříve také „plný invalidní důchod“) může, ale nemusí být ani důvodem, pro který byste zaměstnanci mohli dát výpověď. Pošlete zaměstnance k vašemu poskytovateli pracovnělékařských služeb a pokud tento poskytovatel vydá posudek, že zaměstnanec pozbyl dlouhodobě způsobilost vykonávat svoji práci, je to pro vás výpovědní důvod podle § 52 písm. e) ZP. Pokud ale poskytovatel pracovnělékařských služeb nezjistí dlouhodobé pozbytí způsobilosti k výkonu dosavadní práce (např. amputace nohy nemusí nutně ovlivňovat schopnost vykonávat kancelářskou práci), výpovědní důvod nemáte a zaměstnance jednostranně nepropustíte, protože vám chybí zákonný důvod.

Právní stav ke dni: 3.7.2017

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mohlo by vás zajímat