KOLEKTIVNÍ VINA A SRÁŽKA ZE MZDY

50-euro-banknotes-money-eur-currency-of-european-union_t20_OzXmKp

Mým zaměstnavatelem je pracovní agentura, která mi zprostředkovala práci ve výrobě. Dnes jsem obdržela vytýkací dopis (a se mnou třicet dalších) pro hrubé porušení pracovní kázně.(Vytýkací dopis vystavil výrobní podnik, nikoli agentura.) Problém byl v odeslané vysoko-objemové zakázce, v níž se objevily dva kusy s chybějící součástkou. Odběratel zakázku převzal, zabalil a odeslal koncovému odběrateli, který závadné kusy objevil. Celá zakázka se přes mezi odběratele vrátila zpět. Protože však nebyl výrobní podnik, v němž vykonávám své denní zaměstnání, schopen určit, čí vinou došlo k pochybení, celému kolektivu zaměstnanců, všem, kdo se na výrobě jakkoli podíleli, vystavil dle principu kolektivní viny vytýkací dopis s upozorněním na srážku ze mzdy. Peníze bych snadno oželela, umím utratit i vyšší částku za úplné pitomosti, nemohu se však smířit s obviněním ze špatného výkonu, který se mi ani nikdo nesnažil dokázat. Navíc matně tuším, že i vytýkací dopis má mít jako každá firemní korespondence jistou formu a tu si troufám zpochybnit. V dopise chybí informace, o jakou zakázku se jednalo, ani kdy se na ní pracovalo, chybí razítko výrobního podniku a další. Mohu se mýlit, nabyla jsem však dojmu, že takto koncipované dílo je poněkud pochybné. Můžete mi prosím poradit?

Dobrý den,

a) vytýkací dopis se dává pouze pro méně závažné porušení „pracovní kázně“. Za hrubé porušení je rovnou výpověď

b) český právní řád (a platí to i pro zákoník práce) nezná princip kolektivní viny. Pokud by se jednalo o náhradu škody, zaměstnavatel musí prokázat jednoznačně zavinění konkrétního zaměstnance, to se s ním projednává, vyčísluje se škoda, vyčísluje se částka, kterou zaměstnavatel požaduje nahradit, dohodne se postup náhrady škody … (více o postupu při náhradě škody mluvím na svých seminářích).

c) zákoník práce neumožňuje srážku ze mzdy jinak, než na základě zákona (daň, odvody na zdravotní a sociální), exekuce nebo NA ZÁKLADĚ DOHODY o srážkách ze mzdy uzavřené mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Postup, kdy zaměstnavatel sdělí zaměstnanci, že mu na základě kolektivní viny provede srážku ze mzdy ve výši, jakou sám uzná za vhodné, je protiprávní. Pokud vám bylo cokoliv strženo, napište zaměstnavateli oficiální dopis (buď s razítkem podatelny – osobní doručení, nebo poštou s doručenkou) s žádostí o vrácení neprávem stržené částky s tím, že máte možnost žádat i úroky z prodlení.

d) pokud by uživatel prokázal, že za škodu jste odpovědná vy, musel by náhradu škody řešit s agenturou práce a ta posléze s vámi.

e) forma vytýkacího dopisu by – máte pravdu, forma je prapodivná, písemně se ohraďte nejen proti formě a nedostatkům „vytýkacího dopisu“, ale hlavně proti všemu, co je výše pod body a) – c).

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mohlo by vás zajímat