KONFLIKTY JSOU SOUČÁSTÍ NAŠEHO ŽIVOTA. JAK PŘESNĚ S NIMI PRACUJE MEDIACE?

mediátor, mediace, koflity

Konflikty nás provází po celý život už od pradávna. Jednou z možností, jak je řešit, je právě mediace. Přečtěte si, jak přesně mediace s konflikty pracuje a v čem spočívají její hlavní přednosti?

Mediace pro vás může být skvělou příležitostí

Někteří lidé k mediaci přistupují v okamžiku, kdy se jim spor s ostatním již hodně dlouhou dobu vleče. Někteří pomocí ní chtějí předejít soudnímu nebo jinému oficiálnímu řízení. A některým lidem zase mohla být mediace v jejich situaci doporučena.

Každý klient tedy do mediace vstupuje s něčím. Možná jste si mysleli, že už je váš konflikt zažehnaný, ale on se po letech vrátil zpět. Nebo vás již delší dobu něco trápí. V takových situacích dokáže být právě mediace nápomocná.

TIP: Výcvik mediace vás naučí vše podstatné pro vykonávání profese mediátora.

Mediace dokáže s konfliktem pracovat

Konflikt tvoří přirozenou součást života každého z nás. Mediace přitom právě s konflikty dokáže určitým způsobem pracovat. Umí daný problém pojmenovat a zároveň pojmenovat i emoce, které jsou jeho nedílnou součástí.

Mediace bere konflikt jako takový odrazový můstek pro další vývoj v situaci, ve které se daný klient právě nachází.

S konflikty se setkáváme již od narození

Konflikty rozhodně nepatří jen do dospělého života. V nějaké podobě se s nimi setkáváme již od narození. Jsou naší součástí v období vzdoru, ale i v pubertě a dospívání. Právě díky nim se neustále učíme, jak pracovat sami se sebou.

V průběhu našeho života se každý z nás určitým způsobem vyvíjí. A stejně tak se vyvíjí i samotný konflikt. V tom, jak na daný konflikt zareagujeme, se odráží spousta věcí. Jedná se především o naši osobnost, povahu a charakter. Ale také vzorce chování, které máme zažité.

Více informací ze světa mediace najdete na www.kurzymediace.cz.

Mohlo by vás zajímat