KRATŠÍ PRACOVNÍ DOBA – PÉČE O DĚTI

BM5zvm_t20_AoYOmy

Za jakých podmínek můžu zaměstnavatele požádat o zkrácený úvazek? Musí mi vždycky vyhovět nebo je to na jeho rozhodnutí?

ODPOVĚĎ:

Zákoník práce ukládá zaměstnavateli, aby při zařazování zaměstnanců do směn přihlížel k potřebám zaměstnanců a zaměstnankyň pečujících o děti. Pokud kontrolní orgány zjistí porušení této povinnosti, může být zaměstnavateli uložena pokuta až 300 tis. Kč.

Požádat o kratší (nikoliv zkrácenou) pracovní dobu můžete vždy, ale zaměstnavatel vám musí vyhovět jen v zákonem stanovených případech. Pokud pečujete o dítě mladší než 15 let (nemusíte být samoživitelka, můžete být vdaná nebo žít s otcem dítěte ve společné domácnosti, tzn. nemusíte na to být sama) a požádáte zaměstnavatele o kratší pracovní dobu nebo o jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby, je zaměstnavatel povinen vám vyhovět, pokud tomu nebrání vážné provozní důvody (§ 241 ZP). To samé platí v případě, že zaměstnanec (muž nebo žena) prokáže, že převážně sám pečuje dlouhodobě o osobu závislou na pomoci jiné osoby (stupeň závislosti II – IV).

Vážné provozní důvody nejsou zákoníkem práce definovány, posuzovalo by se, jak vážným zásah do provozu zaměstnavatele by představovala skutečnost, že vám kratší pracovní dobu (nebo její jinou úpravu) povolil. Vždy se tedy posuzuje konkrétní pracovní pozice konkrétního zaměstnance v souvislosti s provozem zaměstnavatele.

Pokud by zaměstnavateli vážné provozní důvody nebránily, vy spadáte do jedné z výše uvedených kategorií, a přesto by vám zaměstnavatel nevyhověl, vystavuje se riziku postihu ze strany kontrolních orgánů, a pokuty do výše 300 tis. Kč.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mohlo by vás zajímat