MANIPULACE MLADISTVÝCH BRIGÁDNÍKŮ S PENĚZI A HMOTNÁ ODPOVĚDNOST

super-cashier_t20_mvkZ7j

Přichomýtla jsem se k zajímavé diskusi. Někdo tvrdil, že je nutné propustit mladistvé (tzn. 15 – 18 let) zaměstnance – brigádníky, anžto nemohou manipulovat s penězi, a tudíž jsou vlastně na brigádách např. v cukrárně nepoužitelní. Nemůžou prý ani třeba sedět za kasou.

To je smíchání několika věcí a nepochopení slov i smyslu příslušných paragrafů zákoníku práce. Tak jak to tedy je?

Nikdo, komu ještě nebylo 18 let, nemůže podepsat hmotnou odpovědnost (a vážně to nezkoušejte s tím, že by to za něj podepsali rodiče – i kdyby to podepsali zlatým perem a u notáře, je to bezvýznamný kus papíru a všechny důsledky a následky ponese stejně zaměstnavatel).

Dohoda o odpovědnosti za schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat (tak totiž zní oficiální název toho, čemu se lidsky říká hmotná odpovědnost) je totiž – velmi stručně a ne zcela přesně – písemná dohoda, která říká, že když nebude v pokladně, šuplíku nebo skladu sedět papírový a skutečný počet peněz (zboží, materiálu), zaměstnavatele nebude zajímat, jak se to stalo, kdo to způsobil, kdo u toho byl, co se s tím dál dělo, ale prostě a jednoduše – právě z titulu té hmotné odpovědnosti – může nechat zaměstnance celou vzniklou škodu (ne, limit 4,5násobek průměrného výdělku zde neplatí) bez dalšího nahradit.

Mladistvý dohodu o hmotné odpovědnosti podepsat nesmí (i kdyby podepsal, byla by neplatná), což ale neznamená, že nesmí na peníze zaměstnavatele sáhnout („manipulovat“ s nimi). Spousta dospělých zaměstnanců nemá se zaměstnavatel podepsanou hmotnou odpovědnost a přesto jim vesele prochází rukama spousta zaměstnavatelových peněz, materiálu i zboží.

Pokud tedy zaměstnanec nemá (mladistvý nesmí a dospělý nemusí) podepsanou dohodu o hmotné odpovědnosti, děje se jen to, že v případě, že bude v kase nebo ve skladu manko, bude si zaměstnavatel muset vybrat jednu ze dvou cest – a) manko půjde za ním, nebude od žádného zaměstnance nic vymáhat nebo b) rozjede se kolotoč prokazování zavinění konkrétního zaměstnance a všechny další náležitosti vyžadované zákoníkem práce, přičemž náhrada této škody bude limitovaná 4,5násobkem průměrného výdělku zaměstnance, který škodu zavinil.

Znovu opakuji, tento článek není o typech odpovědnosti zaměstnance za škodu, jen má za cíl ukázat, že k tomu, aby mohl zaměstnanec disponovat s penězi zaměstnavatele, opravdu nemusí být podepsaná hmotná odpovědnost a že rozhodně není třeba panikařit a propouštět mladistvé zaměstnance, zvlášť pokud se vám osvědčili.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mohlo by vás zajímat