Jak probíhá mediace vedená více mediátory

mediace vedená více mediátory

Mediaci nemusí vždy vést jen jeden mediátor. V rámci jednání může spolupracovat s kolegy. Zajímá vás, jak v takovém případě mediace probíhá?

Mediaci může vést více mediátorů

Ve většině případů vede mediaci jeden mediátor, ale můžeme se setkat i s mediací, kterou vedou dva mediátoři. Jedná se přitom o zcela standardní přístup

Zákon o mediaci ostatně uvádí, že mediace je postup při řešení konfliktů, kterého se účastní jeden nebo více mediátorů, kteří mají za úkol podporovat komunikaci mezi osobami, jichž se konflikt týká. 

Má poté jeden z mediátorů vedoucí roli?

Za kvalitně vedenou mediaci vždy odpovídají všichni mediátoři, kteří se daného jednání účastní. Pokud tedy například pracují ve dvojici, měli by být sehraní a vzájemně se doplňovat tak, aby přinesli co největší prospěch svým klientům. 

Musí být všichni mediátoři zapsaní?

Skupinu mediátorů mohou tvořit jak zapsaní, tak i nezapsaní mediátoři. Jestliže přitom alespoň jeden z mediátorů bude zapsaný, musí postupovat podle zákona o mediaci. 

To znamená, že v takovém případě například musí mediátor se stranami konfliktu podepsat smlouvu o provedení mediace, bez které nemůže být mediace oficiálně zahájena. 

Má taková mediace nějaké výhody a nevýhody?

Výhodou mediace vedené více mediátory je skutečnost, že klienti nebudou mít pocit, že mediátor pomyslně straní pouze jedné straně (i když to ve skutečnosti nedělá). 

Jednání také může být pro zúčastněné strany srozumitelnější, protože mediátoři mohou nabídnout dva rozdílné úhly pohledu. V ideálním případě může mediační dvojici tvořit muž a žena, případně dva lidé s odlišnými profesními zkušenostmi. 

Více informací ze světa mediace najdete na www.institutpromediaci.cz.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mohlo by vás zajímat