MEDIAČNÍ DOHODA A JEJÍ SOULAD S PRÁVEM

solution-negotiation-treaty-deal-mediation-arbitration-escalations-escape-compromise-build-bridges_t20_GJQXvm

Obecně bývá často mediace posuzována podle toho, zda došlo k uzavření mediační dohody mezi zúčastněnými stranami. Kdo je za obsah této dohody zodpovědný? A musí tato dohoda korespondovat s právní úpravou?

MEDIÁTOR NEMŮŽE BÝT ODBORNÍKEM NA VŠE

Jak říká zákon o mediaci, za obsah popisované mediační dohody jsou vždy zodpovědné pouze strany konfliktu, nikoliv mediátor. Úkolem mediátora je řídit průběh mediace. S trochou nadsázky jej můžeme označit za „kuchyňský stůl“, u kterého se sejdou jednotlivé strany a rozebírají, jak řešit konflikt. To je úkolem mediátora. V žádném případě ovšem nemůže převzít roli advokáta nebo specializovaného odborníka. Spor se může týkat nejrůznějších témat – například staveb, daní nebo zdraví. A je nemožné, aby mediátor bezpodmínečně znal veškeré požadavky a normy ze všech oblastí.

SEPSÁNÍ DOHODY

Protože mediace i způsob jejího ukončení je plně v rukou zúčastněných stran, neexistuje ani nějaké nařízení, které by udávalo, že výstupem musí být písemná dohoda. Pokud se zúčastněné strany na písemné dohodě nedomluví, je to naprosto v pořádku.

Stejně tak zde ani neexistuje povinnost nechat si případně mediační dohodu sepsat od mediátora. Strany si ji mohou později sepsat samy nebo se ohledně sepsání obrátit na další osobu.

Pokud se strany domluví, že výstupem mediace bude písemná mediační dohoda, sepisuje ji mediátor. Strany se však mohou v průběhu mediace dohodnout na něčem, s čím mediátor nesouhlasí. Může to například odporovat etice či jeho morálnímu přesvědčení. V takovém případě by si strany měly dohodu sepsat mimo prostory mediační kanceláře.

Naučte se pomáhat druhým řešit spory. Zúčastněte se Výcviku mediace, který vám vše vysvětlí na konkrétních příkladech z praxe.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mohlo by vás zajímat