MINIMÁLNÍ A ZARUČENÁ MZDA PRO ROK 2021

MINIMÁLNÍ A ZARUČENÁ MZDA PRO ROK 2021

Dne 30.11.2020 bylo vyhlášeno nařízení vlády č. 487/2020 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 576/2006 Sb., o minimální a zaručené mzdě. Nové nařízení je, již tradičně, účinné od 1.1.2021.

Základní sazba minimální mzdy za hodinu se zvyšuje z 87,30 Kč na 90,50 Kč. Základní sazba minimální měsíční mzdy se zvyšuje z 14.600 Kč na 15.200 Kč.

Nejnižší úrovně zaručené mzdy (pro 40hodinový pracovní týden) jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti jednotlivých prací a zařazeny do osmi skupin. Pro rok 2021 jednotlivé úrovně zaručené mzdy činí:

Charakteristiky jednotlivých skupin prací a příklady prací ve skupinách podle oborů naleznete v příloze k nařízení vlády č. 567/2006 Sb.

Na novou výši minimální a zaručené mzdy pamatujte při uzavírání pracovních smluv, dohod o provedení práce (DPP) a dohod o pracovní činnosti (DPČ).

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mohlo by vás zajímat