MINIMÁLNÍ MZDA V ROCE 2017

100-czech-korun-bills-and-magnifying-glass-with-black-purse-and-notepad-concept-of-counterfeit-money_t20_Bmapy8

S účinností k 1. lednu 2017 se zvyšuje minimální mzda (nařízením vlády č. 336/2016 Sb.). Od toho data činí minimální měsíční mzda 11 000 Kč a minimální hodinová mzda 66 Kč. Toto nařízení vlády také ruší nižší sazbu minimální mzdy a nejnižší úrovně zaručené mzdy pro zaměstnance pobírající invalidní důchod. Od 1.1.2017 tak platí jednotná sazba minimální mzdy pro všechny zaměstnance.

Zvyšuje se také nejnižší úroveň zaručené mzdy (popis typů prací zařazených do konkrétních skupin najdete v příloze nař. vlády č. 567/2006 Sb.), a to takto:

—————————————————————
Skupina prací       Nejnižší úroveň zaručené mzdy
—————————————————————
                    v Kč za hodinu       v Kč za měsíc
—————————————————————
1.                          66,00                    11 000
—————————————————————
2.                          72,90                    12 200
—————————————————————
3.                          80,50                    13 400
—————————————————————
4.                          88,80                    14 800
—————————————————————
5.                          98,10                    16 400
—————————————————————
6.                         108,30                   18 100
—————————————————————
7.                         119,60                   19 900
—————————————————————
8.                         132,00                   22 000
—————————————————————

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mohlo by vás zajímat