MINIMÁLNÍ MZDA V ROCE 2019

czech-krona-banknotes-and-coins-on-a-white-background_t20_QKeAzb

S účinností k 1. lednu 2019 se zvyšuje minimální mzda (nařízením vlády č. 273/2018 Sb.). Od toho data činí minimální měsíční mzda 13 350 Kč a minimální hodinová mzda 79,80 Kč. Jednotná sazba minimální mzdy platí pro všechny zaměstnance.

Zvyšuje se také nejnižší úroveň zaručené mzdy (popis typů prací zařazených do konkrétních skupin najdete v příloze nař. vlády č. 567/2006 Sb.). Jednotlivé částky najdete v tabulce níže.

Pro úplnost dodávám, že minimální (zaručenou) měsíční mzdu (zde je uvedena v „hrubém“) musí zaměstnanec dostat vždy, když splní stanovenou týdenní pracovní dobu. Pokud v konkrétním měsíci pracuje přesčas, drží pracovní pohotovost nebo pracuje o víkendu, jeho mzda musí být vyšší a obsahovat zákonné příplatky!

—————————————————————
Skupina prací          Nejnižší úroveň zaručené mzdy
—————————————
v Kč za hodinu        v Kč za měsíc
—————————————————————
1.                          79,80                    13 350
—————————————————————
2.                          88,10                    14 740
—————————————————————
3.                          97,30                    16 280
—————————————————————
4.                          107,40                  17 970
—————————————————————
5.                         118,60                   19 850
—————————————————————
6.                        130,90                   21 900
—————————————————————
7.                         144,50                   24 180
—————————————————————
8.                         159,60                  26 700
—————————————————————

Mohlo by vás zajímat