NAŘÍZENÉ NEPLACENÉ VOLNO V SOUVISLOSTI S UKONČENÍM PRACOVNÍHO POMĚRU

young-man-relaxing-at-home_t20_xvQEN1

Se zaměstnavatelem jsem podepsal dohodu o ukončení pracovního poměru k 31.12.2014. V pátek 12.12. mi zaměstnavatel oznámil, že od 15.12. už nemám chodit do práce, musel jsem odevzdat zaměstnaneckou kartu a nařídil mi čerpání neplaceného volna. Co to pro mě znamená?

Zaměstnavatel má povinnost vám po celou dobu trvání vašeho pracovního poměru (tzn. až do 31.12., pokud vám nenařídí čerpání dovolené, na kterou máte nárok a kterou jste dosud nevyčerpal) přidělovat práci podle pracovní smlouvy. Pokud vám ji přidělovat nechce, jde o překážku v práci na straně zaměstnavatele podle § 208 ZP. V takovém případě máte nárok na náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku. Pokud vám zároveň brání přístupu do zaměstnání, je vhodné mu písemně oznámit, že jste připraven nadále plnit své povinnosti zaměstnance, které vám z pracovní smlouvy vyplývají.

Zaměstnavatel vám nemůže čerpání neplaceného volna nařídit.

V pondělí 15.12. běžte do práce a oznamte zaměstnavateli (nejlépe písemně), že trváte na tom, aby vám přiděloval práci podle pracovní smlouvy až do 31.12. s tím, že jste připraven tuto práci vykonávat, případně chtějte písemné potvrzení o tom, že nemáte do zaměstnání nadále docházet. Pokud vám zaměstnavatel práci neumožní, nemusíte být přítomen na pracovišti, stačí být k výkonu práce připraven (např. na telefonu), pokud by ji zaměstnavatel v souladu s platnou pracovní smlouvou vyžadoval.

Mohlo by vás zajímat